++++++++++18++++++++++++++
عشق را تاوانی ایست که تنهایی را صدا کرد

باید کسی را پیدا کنم

که دوستم داشته باشد...

انقدر که یکی از این شبهای لعنتی...

اغوشش را برای من و یک دنیا خستگی ام بگشاید...

هیچ نگوید

هیچ نپرسد

فقط مرا در اغوش بگیرد...

بعد همانجا بمیرم...

تا نبینم روزهای اینده را...

روزهایی که دروغ میگوید...

روزهایی که دیگر دوستم ندارد...

روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد...

 

 

 

 

روزهایی که عاشق دیگری میشود...

 
برچسب ها :برچسب ها :

بی‌قرارم 

می‌خواهم بروم 

می‌خواهم بمانم 

دارم در ترانه‌ئی مبهم زاده می‌شوم 

به نسيما بگو کتابهای کودکان را 

کنار گلدان و سوالات هفت‌سالگی چيده‌ام 

گونه‌هايم گُر گرفته است 

تشنه نيستم 

می‌خواهم تنها بمانم 

در اتاق را آهسته ببند 

شب پيش خواب باران و پائيزی نيامده را ديدم 

انگار که تعبير تمام رفتن‌ها 

بازگشتِ به زادرودِ شقايق است 

حالا بوی مينار مادرم می‌آيد 

بوی حنا، هفت‌سالگی، سوال، سفر، ستاره ... 

می‌خواهم به بوی ريواس و رازيانه بينديشم 

به بوی نان، به لحن الکن فتيله و فانوس 

به رنگِ پونه و پسين کوه 

می‌خواهم به باران، به بوی خاک 

به اَشکال کنار جاده بينديشم 

به سنگ‌چينِ دوداندودِ اجاقِ تُرنج 

ترانه، لَچَک، کودری، چلواری سپيد، 

بخار نفس‌های استکان 

طعم غليظ قند، رنگ عقيق چای 

نی، نافله، نای، 

و دق‌البابِ باد بر چارچوب روسواترينِ روياها! 


نگفتمت وقتی که خاموشم 

تو در مزن؟ 

می‌خواهم به رواج رويا و عدالتِ آدمی بينديشم 

می‌خواهم ساده باشم، 

می‌خواهم در کوچه‌های کهنسالِ آواز و بُغض بلوغ 

به گيسوی بيد و بوی بابونه بينديشم 

به صلوة ظهر و سايه‌های خسيس 

به خوابِ يخ، پرده‌ی توری، طعم آب و حرمتِ علف. 

چرا زبانِ خاموشِ مرا 

کسی در لهجه‌های اين هم جنوب در نمی‌يابد؟ 

نه، ديگر از آن پرنده‌ی خيس 

از آن پرنده‌ی خسته ... خبری نيست 

روی ديوارِ آن سوی پنجره 

کسی با شتاب چيزی می‌نويسد و می‌رود. 

امروز هم کسی اگر صدايم کرد 

بگو خانه نيست 

بگو رفته است شمال 

می‌خواهم به جنوب بينديشم 

می‌خواهم به آن پرنده‌ی خيس، به آن پرنده‌ی خسته ... 

به خودم بينديشم ...! 

گاهی اوقات مجبورم حقيقتی را پس گريه‌های بی‌وقفه‌ام پنهان کنم 

همين خوب است ... 

همين خوب است!برچسب ها :

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست دارم

برای خاطر عطر نان گرم

و برفی که آب می‌شود

و برای نخستین گل‌ها

تو را به خاطر دوست داشتن دوست دارم

تو را به جای همه کسانی که دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم

بی تو جز گستره‌یی بی‌کرانه نمی‌بینم

میان گذشته و امروز.

از جدار آیینه‌ی خویش گذشتن نتوانستم

می‌بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم

راست از آن گونه که لغت به لغت از یادش می‌برند.

تو را دوست می‌دارم برای خاطر فرزانه‌گی‌ات که از آن من نیست

به رغم همه آن چیزها که جز وهمی نیست دوست دارم

برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی‌دارم

می‌اندیشی که تو تردیدی اما تو تنها دلیلی

تو خورشیدی رخشانی هستی که بر من می‌تابی

هنگامی که به خویش مغرورم؟

سپیده که سر بزند

در این بیشه‌زار خزان زده شاید گلی بروید

شبیه آنچه در بهار بوئیدیم

پس به نام زندگی

هرگز نگو هرگز…؟

 


برچسب ها :

 

دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من

 

گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟

کجا روم که راهی به گلشنی ندانم

 

که دیده برگشودم به کنج تنگنا من

نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من دل

 

چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من

ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک

 

به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!

نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی

 

که تر کنم گلویی به یاد آشنا من

ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟

 

که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟

ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری

 

دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با منبرچسب ها :

مریم دوستت دارم فراتر از باور يك رويا

مریم دوستت دارم بيشتر از معنای واقعی كلمه دوست داشتن

دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری

دوستت دارم چون تو نيز مرا دوست می داری

دوستت دارم همچو طلوع خورشيد در سحر گاه عشق

دوستت دارم همچو تكه ابرهای سفيدی كه در اوج آسمان آبی در حال عبورند

مریم دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از محبت و عشق

دوستت دارم بيشتر از آنچه تصور می كنی

دوستت دارم ، همچو رهايی پرنده از قفس و پرواز پر غرور او در اوج آسمان ها ، 
همچو امواج دريا كه آرام به كنار ساحل می آيند و آرام نيز به دريا
می روند، همچو غنچه ای كه آرام آرام باز می شود و گل می شود

مریم دوستت دارم همچو اواخر زمستان كه شكوفه های بهاری باز می شوند

دوستت دارم همچو چشمه ای در دل كوه كه آرام جاری می شود بر روی زمين و 
تبديل به آبشاری می شود كه از دل كوه سرازير می شود

دوستت دارم همچو مهتابی كه شبهای تيره و تار را با حضورش پر از روشنايی ميكند

دوستت دارم همچو باران بارانی كه تن تشنه دنيا را جان ميدهد و می شويد

مریم دوستت دارم چون چشمانت اين حقيقت قلبم را باور دارد

دوستت دارم ، چون تو آخرين اميد زندگی منی ، و لياقت اين دوست داشتن را داری

دوستت دارم تا حدی كه قلبم و احساسم ظرفيت اين ابراز
دوست داشتن را نسبت به تو داشته باشند

دوستت دارم ، چون با باوری عميق در قلب من نشستی

و مرا هدف و اميد زندگی خود قرار دادی
مریم دوستت دارم چون از زندگی ودنيا گذشته ای تا با من بمانی

دوستت دارم چون نگذاشتی حتی يك قطره اشك از چشمانم سرازير شود

دوستت دارم چون كه ياری ام ميكنی تا از اين سيلاب زندگی به راحتی عبور كنم و 
خودم را در دشت آرزوهايم همراه با تو ببينم

مریم دوستت دارم فراتر از باور يك رويا و فراتر از باور يك حقيقت

دوستت دارم ، چون با اطمينان و اعتماد كليد قلب سرخ و پر از عشقت را به من دادی

دوستت دارم چون كه با احساس پر از صداقت قلم سردم را بر روی كاغذ زندگی 
ميكشم و اين شعر و ترانه ها را برايت می سرايم

مجنونم از مجنون عاقل تر ، و ديوانه ام از فرهاد عاشق تر

نگاه به قلب كوچك و پر از درد من نكن كه همين قلب 
يك دنيا عشق و محبت در آن نهفته است

نگاه به چشمهای آرام و خسته من نكن ، اين چشم يك دنيا اشك در آن است

نگاه به چهره پريشان من نكن ، اين چهره عاشق چهره تو می باشد

مریمم دوستت دارم چون كه تو اولين و آخرين معشوق من می باشی دوستت دارم

مریم خيلي وقت بود نميديدمت

مریم خيلي وقت بود دلتنگ بودم

خيلي وقت بود براي ديدنت ثانيه ها را مي دويدم

اما وقتي ديدمت حس غريبي يافتم

چقدر سخته!!!

باز هم طي شدن تا ديداري دوباره...

اگر شب و روزم از تو بخونم

بازم کمه آخه دنیام بی تو فقط درد و ماتمه

چقد دیگه باید تو تنهایی بشینم

تا فردا دوباره تو رو ببینم

حرفای عاشقونم فقط با تو معنی میگیره

اگه یه وقت نباشی دلم از تنهایی میمیره

میدونی سامان بی تو میشه دیوونه؟؟؟؟؟؟؟

آخه میخواد شب و روز فقط کنار تو بمونه

چقدر قشنگ حتی با تو بودن تو رویا

نشستن رو بال ابرا سفر به آخر دنیا

پیش چشمات کم میارن همه میخک های دنیا

آخه از همشون قشتگ تری ای عروس رویا

مریم من تا همیشه پیشم میمونی؟

تا هر شب در گوشم آواز عشق بخونی؟

مریم روزاي بي تو بودن رو از تو دلم خط ميزنم

واسه رسيدن به نگاهت از همه چي دل ميكنم

حرفاي عاشقونمو مرهم قلبت ميكنم

يه آسمون حرفه دلو فداي عشقت ميكنم

توي تاريكي ساحل تو شدي فانوس دريا

مریم بزار اعتراف كنم كه مثل تو نيست توی دنيابرچسب ها :

 

آمازون،جنگل بسیار بزرگ و اعجاب برانگیزی در شمال آمریکای جنوبی است.
به گزارش مشرق، این منطقهٔ جنگلی که رودخانهٔ آمازون نیز از میان آن می‌گذرد بخش‌هایی از کشورهای برزیل، اکوادور، گویان، کلمبیا، ونزوئلا، بولیوی، پرو و سورینام را در برمی‌گیرد.
بیشتر بخش جنگل‌های آمازون در خاک برزیل با ۶۰% و پرو با ۱۳% مساحت کلی جای دارد. جنگل آمازون نامزد قرار گرفتن در فهرست عجایب هفتگانه جدیداست.
بومیانی که در این مناطق زندگی می کنند از نژادهای مختلفی هستند که گاه برای زنده ماندن و تصاحب زمین، به شیوه قرن‌ها پیش با یکدیگر درگیر شده و می جنگند.
در این میان هنوز هم انسان‌هایی یافت می شوند که به شیوه هزاران سال پیش خود را استتار می کنند و کمتر اطلاعی از فن آوری های روز دارند. آنها به شیوه های بسیار سنتی غذا و دارو تهیّه می کنند.
 
 
 


برچسب ها :

این روزها ، روزها پر اند از شکایت !

 

از درد دل های یک راننده ی تاکسی تا عاشقانه های مجنون از راه مانده !

 

این روزها ، روزها بغض دارند .

 

آسمان  ابری ، گاهی بارانی و سرد است .

 

قدم های دو نفره از وسط های کوچه بریده است .

 

سوز سرما از پنجره ها رد شده است .

 

هندوانه ی شب یلدا وارداتی شده است !

 

عکس ها روی طاقچه جمع شده .

 

روی یک کوه بلند ، آویزهای امامزاده ها کم شده است .

 

مردم خسته اند این روزها

 

خیابان ها این را گفته اند ،

 

آهنگ ها پرسوز و گیتار ها شکسته اند .

 

" گل پونه های وحشی دشت امید "

 

به فردای دگر رفته اند .

 

این روزها ، روزها پر از شکایت اند .

 

من میفهمم که کبوترها سنگین تر بال میزنند !

 

و هیاهوی ماشین ها از یک نوع دیگرند !

 

من حتی تب جدایی دو عاشق را دیده ام .

 

و دروغ بزرگترها را ..

 

صدای زنگ مدرسه ها بی روح شده

 

و این حرف ها از روح مردگی من نیست !

 

این حرف ها را میبینم

 

این حرف ها در خیابان ها هست

 

در کوچه ها دیده میشود

 

و این روزها برگ های درخت با بغض میریزند و ای کاش

 

بهار

 

زودتر بیاید و

 

دستی بر سر و روی این روزها بکشد...برچسب ها :

این روزها ، روزها پر اند از شکایت !

 

از درد دل های یک راننده ی تاکسی تا عاشقانه های مجنون از راه مانده !

 

این روزها ، روزها بغض دارند .

 

آسمان  ابری ، گاهی بارانی و سرد است .

 

قدم های دو نفره از وسط های کوچه بریده است .

 

سوز سرما از پنجره ها رد شده است .

 

هندوانه ی شب یلدا وارداتی شده است !

 

عکس ها روی طاقچه جمع شده .

 

روی یک کوه بلند ، آویزهای امامزاده ها کم شده است .

 

مردم خسته اند این روزها

 

خیابان ها این را گفته اند ،

 

آهنگ ها پرسوز و گیتار ها شکسته اند .

 

" گل پونه های وحشی دشت امید "

 

به فردای دگر رفته اند .

 

این روزها ، روزها پر از شکایت اند .

 

من میفهمم که کبوترها سنگین تر بال میزنند !

 

و هیاهوی ماشین ها از یک نوع دیگرند !

 

من حتی تب جدایی دو عاشق را دیده ام .

 

و دروغ بزرگترها را ..

 

صدای زنگ مدرسه ها بی روح شده

 

و این حرف ها از روح مردگی من نیست !

 

این حرف ها را میبینم

 

این حرف ها در خیابان ها هست

 

در کوچه ها دیده میشود

 

و این روزها برگ های درخت با بغض میریزند و ای کاش

 

بهار

 

زودتر بیاید و

 

دستی بر سر و روی این روزها بکشد...برچسب ها :

آدمی گاهی می ماند !

 

سر یک دو راهی یا مثلآ چند راهی !

 

یک طرف دلت باشد

 

یک طرف مصلحت ها !

 

عشق را هی مدام حلاجی کنی

 

به جایی نرسی

 

چون

 

مصلحت ها پاره میکند ، بند حلاجی تو را

 

و یک وقت میشود که

 

آدمی ، خودش را جمع میکند

 

خودش را برمیدارد

 

و دلش میخواهد

 

به دورترین ها سفر کند

 

از همه ی آن چند راهی ها بگذرد

 

و برای خودش در آسمان ، یک راه باز کند !

 

آسمان حداقلش معرفت دارد !

 

درش بسته نمی ماند و هیچ جایی بن بستی ندارد !

 

آسمان حداقلش تو را پرنده میکند

 

پرواز می آموزی و آنوقت سختی نمیماند

 

آدمی اگر میتوانست

 

یک شب هایی که دلش سیر بود

 

کوله بار خستگی ها را

 

روی دوش دنیا جا میگذاشت  

 

و آنوقت پرواز میکرد !!برچسب ها :
ﻧﺎﻣــــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ 
ﺯﻣــــــــــﺎﻧﯽ ﺯﻧــــﺪﻩ ﺑﻪ ﮔـــــﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ،ﮔــــﺎﻩ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ .. ﮔــــﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻭ ﺯﻧﯿــــﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ، ﮔﺎﻩ ﻟﭽـــﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ ..... ﻭ ﻣــــــﻦ ﺍﺯ ﻫــــﺮ " ﻣــــــــﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗــــــﻮﯾﯽ ﻣـــــﺮﺩﺗﺮﻡ 
ﻫــــــــﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋـــــــــــﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣــــﮑﻢ ﺁﺑـــــــــــــﺮﻭﺩﺍﺭﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣــــــﯽ ﺑﻨﺪﻡ 
ﻫﻤـــــــــــــﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐــــــــــﺸﻢ ﻭ ﺗﻮ ﭘـــــــ-ﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻭ ﺑــــــــﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣـــــﻦ ﺍﺯ ﺗـــــــﻮ ﻣـــــﺮﺩﺗﺮم
ﻫﻤـــــــــــــﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐـــــﺴﯽ ،ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧــــﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤــــــــــﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺁﻫـــــﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ; " ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄﻔﺎ ﻧﮕــــــــﻪ ﺩﺍﺭ ! "
ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁن ﺍﯾـــــﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺍﻋــــــــــﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺧـــﻮﺍﻫﯽ ﮔﻔﺖ" ﺯﻧﯿـــــــــــﮑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺵ ﻣــــــﯽ ﺷﻮﺩ ! " 
ﻭ ﺑــــــــــﺎﺯ مــــن از تــــو مـــــردترم ﻫﻤــــــــــــﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫــــﺎﯾﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ : -" ﭼـــــــــــــــﻨﺪ ! ؟ "ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾـــﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﯽ ﮔــــــﺮﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤـــــــﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔـــــــــﺮﯾﺪ،
ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨـــــﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸـــﮥ ﺑﯿـــــــــــﻤﺎﺭ ﺗﻮ ..ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐــــــﻦ ﮐﻪ ﻫﻤــــــــــــﺎﻥ ﻭﻗﺖ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫــــﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖمــــــــــن از تـــــــو مــــــردترمــ
ﺯﻥ ﻋﺸــــــــــﻖ ﺯﺍﯾــﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺑــﺮﺍﯾﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘـــﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪﻭﺗﻮ ﻧﮕــــــــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑـــــﻪ ﺑﭽﻪ 
ﺩﺧﺘــــــــــــــﺮ ﻧﺒـــﺎﺷﺪ
ﺍﻭ ﺑــــــــــــﯿﺨﻮﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭﺗــــــــﻮ خواب حـــــــــــوریان بهشتی میبینی

او مــــــــــــــادر میشود وهمه جا میپرسن:نام پـــــــــــدر؟برچسب ها :

بودنت را هرشب در خلوت دلم

همراه با آرزوهای زیبایم با تو جشن می گیرم

ای الهه ی مهربانی و محبت

نداشتنت برای لحظه ایی کوتاه دلتنگی می آورد

یا حضورت یا صدایت به دل آشوب زده ام تسلی می بخشد

دلم آغوشت را هر لحظه فریاد می زند

آغوشی که دستان پر عشقت بدورم حلقه کند

و سخت به خود بفشارد

آغوشی که بودنت را هرلحظه حس کنم

آغوشی که زمان و مکان در آن متوقف شود

تا تمام دلتنگی هایم را برات بازگو کنم

یک دل سیر به چشمان زیبایت نگاه کنم

داشتنت منتی است که خدا بر دل من نهاده است

حضورت در کنارم آرامشی دارد

که فقط ماهیگیر طوفان زده می داند 

که اینک به اسکله آرامش و سکون لنگر انداخته

بودنت در کنارم آرامش،نگاهت به من امید به فردا،

و دستان پر مهرت در دستانم امنیت خاطر

و خندهایت بر روی من شادی و نشاط در دلم بوجود می آورد

ای بهترین گل زیبای باغ زندگیم

بودنت در کنارم غبطه ی تمامی حسودان را بدنبال دارد.

می ترسم حسودان روزی چشم زخمشان

آرامش درونمان را به تلاطم وا دارد.

ولی هربار که حست می کنم.

و خنده ها و صدایت را می شنوم

طلسم های اهریمنی حسودان را باطل می کند.برچسب ها :

 

 

 

خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید

 و چه بی‎ذوق جهانی که مرا با تو ندید


رشته‎ای _جنس همان رشته که بر گردن توست_

چه سروقت مرا هم به سر وعده کشید


نه کف و ماسه، که نایاب‎ترین مرجان‎ها

 تپش تب‎زدۀ نبض مرا می‎فهمید

 
آسمان روشنی‎اش را همه بر چشم تو داد

مثل خورشید که خود را به دل من بخشید


 ما به اندازۀ هم سهم ز دریا بردیم

هیچ‎کس مثل تو و من به تفاهم نرسید


خواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شد

ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چشید


منک ه حتی پی پژواک خودم می‎گردم

آخرین زمزمه‎ام را همه شهر شنید

 

شعری از استاد محمدعلی بهمنیبرچسب ها :

درخواست رژیم صهیونیستی از حاج قاسم سلیمانی

هاآرتص در حساب توئیتری خود با انتشار تصویری از حاج قاسم سلیمانی به نوعی به نمایندگی از رژیم صهیونیستی از وی عذرخواهی و خواهش کرد که در قبال شهادت فرمانده ایرانی هیچ اقدام تلافانه جویانه‌ای انجام ندهد.

به گزارش بی‌باک، روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" (Haaretz) در نوشتاری با موضوع حمله بالگرد اسرائیلی به نیروهای حزب الله لبنان که منجر به شهادت عده ای از فرماندهان مقاومت شد، نوشت: «یک منبع امنیتی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که این رژیم در حمله به جنوب سوریه، قصد نداشته فرمانده ایرانی را هدف قرار دهد و تصور می‌کرده به گروهی از نیروهای سطح پائین حمله کرده است.»

 هاآرتص تصریح کرده است که به نظر می‌رسد این منبع ارشد امنیتی اسرائیلی با هدف "جلوگیری از بروز هرگونه تنش با ایران و گروه حزب‌الله لبنان" این اظهارات را مطرح کرده است. این فرد به دلیل عدم پذیرش رسمی مسئولیت حمله از سوی تل‌آویو، نخواسته نامش فاش شود.

گفتنی است؛ در حمله روز یکشنبه بالگردهای توپدار رژیم‌صهیونیستی به منطقه "قنیطره" واقع در جنوب سوریه، سردار سرتیپ پاسدار "محمدعلی الله دادی" به همراه تعدادی از اعضای حزب‌الله لبنان به شهادت رسیدند.

 منبع اسرائیلی مورد استناد رویترز در پاسخ به این سوال که آیا تل‌آویو انتظار اقدامات تلافی‌جویانه ایران یا حزب‌الله را دارد، گفت: «پاسخ آن‌ها تقریبا قطعی است. انتظار آن را داریم، اما می‌توان در نظر گرفت که شکل‌گیری تنش گسترده، به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نیست.»

 هاآرتص همچنین در حساب توئیتری خود با انتشار تصویری از سردار "قاسم سلیمانی" در ذیل این مطلب نوشت: «ما فکر می کردیم در حمله به سوریه نظامی رده پایین را نشانه رفته ایم؛ نه یک فرمانده ایرانی را.»برچسب ها :

 

در شهر گریفین؛
بریدن اعضای بدن دختران زنده
مردی که در سالهای گذشته به کشتن تعدادی دانش آموز و بریدن اعضای بدن آنها متهم شده بود، چند روز گذشته در دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
 
به این مطلب امتیاز دهید
11
 

 

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، «شین کالت» ۴۲ساله به علت قتل رساندن دختر دانش آموز که تنها ۹ سال داشت و تعدادی زیادی دانش آموز دیگر به حبس ابد محکوم شد.


کالت، دختر دانش آموز را که در همسایگی‌اش زندگی می‌کرد به نام «اسکیلار دیالس» که فقط ۹سال سن داشت به قتل رساند و پیکر متلاشی شده‌اش را در جاده میل نزدیک جنگل، زیر انبوهی از چوب  پنهان کرد.طبق گفته همسایه‌ها دیالس با خاله خود در یکی از آن خانه‌های خیابان میل شهر گریفین در ایالت جورجیا زندگی می‌کرد، مادر وی به دلیل مسائل شغلی در آتلانتا بود و دختر خود را به خواهرش سپرده بود. 

 


خاله دیالس گفت: در روز حادثه دختر خواهرم قصد داشت به خانه هم  کلاسی‌اش برود به خاطر همین لباس‌های زیبا و دخترانه‌اش را پوشید و راهی  خانه  دوستش شد.

وی ادامه داد: پس از گذشت چند ساعت متوجه شدم که دیالس هنوز به خانه دوستش نرسیده است و به همین دلیل بسیار نگران شدم.دوست دیالس به پلیس گفت: او اصلا آن روز به خانه ‌آن‌ها نرفته است و حتی بیرون از خانه ساعت‌ها منتظر رسیدن دوست ۹ساله‌اش بوده است.خاله دیالس در ادامه صحبت‌هایش به پلیس گفت: پس از اینکه متوجه شدم دیالس به خانه دوستش نرفته است به بیرون از خانه رفتم و تحقیقات را برای پیدا کردن دختر خواهرم آغاز کردم.این زن داغدار افزود: پرسش‌های من از همسایه‌ها مشخص کرد که دیالس ۹ساله در خیابان در حالی که به سمت خانه دوستش در حرکت بود، دیده شده است ولی پس از رسیدن به خانه مردی به نام کالت دیگر کسی او را ندیده است.

 

 


گفتنی است این اتفاق در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ رخ داد و به دنبال ‌آن بیش از ۵۰ نفر از همسایگان دیالس برای پیدا کردن دختر گمشده جستجوها را آغاز کرده ولی به نتیجه‌ای نرسیدند.

به دنبال این موضوع و پیدا نشدن دانش آموز ۹ساله  پلیس وارد عمل شد و با بررسی اطراف خانه کالت پرده از راز جنایت‌های هولناک و گم شدن دیالس برداشت.

 


پلیس در جستجوی خانه کالت و اطرف آن در نزدیکی مسیر جنگلی متوجه تعداد زیادی جسد دفن شده شد که  پس از تحقیقات ماموران دریافتند که آ‌ن‌ها متعلق به دانش آموزان مدرسه‌ ابتدایی اورس بوده است که در سالیان گذشته مفقود شده بودند.  به همین منظور این همسایه شیطان صفت دستگیر و در مقابل اتهامات قتل،‌ جنایت‌های پنهان،‌ آزار دختران دانش آموز و شکنجه درجه یک قرار گرفت.همچنین پلیس که تنها شاهد پیدا شدن اجساد دانش آموزان بود گفت: کالت با خشونت تمام و با بی رحمی این  کودکان را پس از شکنجه به طرز وحشتناکی به قتل رسانده است،‌ ولی او در این سال ها این موضوع کتمان می کرد تا اینکه مستندات کارآگاهان او را عامل جنایت ها معرفی نمود.برخی از سایت‌های محلی در این باره نوشتند کالت پس از مصرف مشروبات الکلی این کودکان را مورد شکنجه قرار داده و اعضای بدن آنان را زمانی که هنوز زنده بودند از بدنشان جدا می‌کرده است.

خانواده دیالس پس از کشف جسد دخترشان، فقرا و تهیدستان شهرشان را به یک شام دعوت کرده و از آ‌نان خواستند تا برای آرامش روح دخترشان دعا کنند.از سویی دیگر دوستان دیالس که همیشه از مهربانی و سخاوت این دختر صحبت می‌کردند به علت علاقه بسیار شدید دوست ۹ساله‌شان به حیوانات به ویژه پروانه این تابلوی زیبا را کشیدند تا یاد او هرگز از یادها نرود.

 

 


گفتنی است؛ طبق رای دادگاه شاین کالت به حبس ابد محکوم شد و خانواده دیالس با اشتراک گذاشتن حکم دادگاه در صفحه فیس بوک دانش آموز ۹ساله این موضوع را به اطلاع عموم رساندند.این خبر که در رسانه‌ای بیگانه به آخر خط رسیده است،‌ جای چند سوال را خالی می‌گذارد که انگیزه این مرد از قتل و شکنجه دانش آموزان چه بوده است ؟ آیا آزادی مصرف مشروبات الکلی در این جنایت‌ها نقش داشته است؟ آیا فیلم‌های هالییودی که نشان‌دهنده خشونت است، در شکنجه کودکان موثر بوده است؟ چطور یک انسان می‌تواند دختران بی‌گناه را به روش‌های وحشتناک به قتل برساند؟ همه این سوالات بخشی از خشونت مردم غرب زده است که در توهمات سیاست‌های دولتمردان خود اسیر شده اند و یاد گرفته‌اند که دنیا بدون معبود است.

لازم به ذکر است که شهر گریفین جمعیتی حدود ۲۳٬۶۴۳ دارد.برچسب ها :

 

اسرار سقوط_35/

فاسدترین فرد خاندان پهلوی کیست؟/ ماجرای فرزندان نامشروع "پسر شاه" از زنی به نام "هما" + تصاویر

فاسدترین فرد خاندان پهلوی کیست؟/ ماجرای فرزندان نامشروع "پسر شاه" از زنی به نام "هما" + تصاویر

این زن نه چندان خوشنام به شدت مورد علاقه حمیدرضا بوده و به این جهت از تمام کارهای نامشروعش چشم پوشی، به طوری که حتی در برابر خیانت هایش نیز سکوت می کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا فرزندان رضا شاه از سه همسر وی بودند. بر اساس اسناد و مدارک موجود غالب آنها بدون استثنا در قاچاق مواد مخدر نقش داشته اند. برادران شاه نیز علیرغم آگاهی صریح محمد رضا از اقدامات و فعالیت هایشان هرگز به طور جدی از سوی وی مورد مواخذه قرار نگرفتند. شاه همانگونه که دست اشرف را در مسائل اقتصادی باز گذاشته بود نسبت به این برادران نیز خصوصا در مسائل غیر سیاسی تساهل فراوانی اعمال می کرد و دست آنها را در انجام کارهای غیر قانونی باز گذاشته بود. یکی از عرصه هایی که این شاهپورها در آن به شدت فعالیت می کردند قاچاق مواد مخدر بود به طوری که از این طریق ثروت زیادی کسب کرده و شدیدا به آن آلوده شده بودند.

 

  • غلامرضا

غلامرضا تنها فرزند ملکه توران بود. اسناد موجود وی را یکی از قاچاقچیان بین المللی معرفی کرده اند که در ترانزیت مواد مخدر از شرق به غرب ایران نقش عمده ای را ایفا می کرده است. در سال 1336 تعدادی از مامورین درستگار کرمانشاه دست به مبارزه وسیع علیه قاچاقچیان زده و با شدت با آنها به مبارزه پرداختند و حتی تعدادی از آنها را نیز به قتل رساندند، این سخت گیری بسیاری از قاچاقچیانی که تاب محدود شدن منافعشان را نداشتند به واکنش واداشت. به این ترتیب پای غلامرضا که او نیز منافعش به خطر افتاده بود به ماجرا کشیده شد. اما برخورد این شاهزاده پهلوی با مامورین مبارزه با مواد مخدر بسیار تاسف آورد بود و کار به جایی رسید که قاچاقچیان از آن پس با آزادی بیشتری به کار پرداختند.

نفر دوم از راست غلامرضا پهلوی و بعد محمد رضا پهلوی

 

  • حمید رضا

وی کوچکترین فرزند رضاشاه از ملکه عصمت بود. حمیدرضا را باید بعد از اشرف فاسدترین فرد خاندان پهلوی دانست. او از یک سو در فسادهای اخلاقی غرق بود و از سوی دیگر در فروش و همچنین استعمال مواد مخدر به حد جنون آمیزی افراط می کرد. حمید رضا دوستان متعددی از همه اقشار داشت که وجه تشابه همه آنها بی بند و باری و دست داشتن در مفاسد اجتماعی بوده است. در حلقه نزدیکان حمیدرضا زنی به نام "هما خامنه" وجود داشت که ظاهرا همسر او بوده و از وی صاحب فرزندانی نیز بوده است، اما بنا به نص صریح اسناد این فرزندان غیر شرعی بوده و حمید رضا مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. البته هما و حمیدرضا هر 2 به هروئین نیز اعتیاد داشته اند.

نفرات جلو، حمیدرضا پهلوی و هما خامنه

این زن نه چندان خوشنام به شدت مورد علاقه حمیدرضا بوده و به این جهت از تمام کارهای نامشروعش چشم پوشی، به طوری که حتی در برابر خیانت هایش نیز سکوت می کرده است. این زن در کنار فساد اخلاقی، به هرویین اعتیاد شدیدی داشت و به همراه حمیدرضا مرتبا آن را استعمال می کرد. مفاسد حمیدرضا و هما محدود به این دو فقره نمی شود، چراکه در پرونده آنها ماجرای یک قتل هم وجود دارد. توضیح آنکه حمیدرضا با یکی از چهره های مشهور به نام "فلور" ارتباط نامشروع داشته و از این رهگذر او را حامله می کند. فلور بدون جلب نظر حمیدرضا و برای باج ستانی و یا شاید مهر مادری مبادرت به حفظ جنین می کند، حمیدرضا که از این ماجرا آگاه می شود پس از اینکه موفق به جلب نظر فلور برای سقط جنین نمی شود، به همراه هما به منزل ایشان رفته و او را به قتل می رسانند.

حمیدرضا پس از این ماجرا به خارج از کشور گریخت و پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد مجددا به ایران بازگشت، بدون اینکه هرگز به طور جدی در این مورد بازخواست و مجازات شود.

 

  • محمود رضا

محمود رضا برادر دیگر شاه نیز مانند اکثر اعضای این خانواده در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. او در مزرعه بزرگش به کشت خشخاش مبادرت می ورزید. این شاهزاده پهلوی علاوه بر فروش مواد مخدر شدیدا به آن اعتیاد داشته و ظاهرا به همین خاطر نیز از شاهزادگی عزل شده است. محمود رضا ظاهرا بخشی از این تریاک ها را که در مزرعه اش تولید می کرده است به دولت و باقی مانده را در بازار آزاد می فروخته است.برچسب ها :
سایت خبری هسپرس؛
زنان روسپی‌ مراکشی در دام داعش
این پژوهشگر از ارتباط نزدیک بین داعش و شبکه های جهانی روسپیگری پرده برداشت به طوری که این گروه تلاش می کند ثبات روانی برای جنگجویان خود به وجود آورد.
 
 

 

به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، یک کارشناس مغربی فاش کرد گروه تروریستی داعش زنان روسپی مغربی را با انگیزه های مالی و روانی مانند حقوق ماهیانه فریب می دهد.

 

به گزارش العالم، داعش بیش از پیش به زنان روسپی مغربی توجه دارد و آن ها را فریب می دهد.  

 

سایت خبری «هسپرس» مغرب نوشت: "محمد بنحمو" مدیر مرکز مطالعات راهبردی مغرب در تحلیلی در سایت فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا موسوم به «افریکوم» آورده است داعش بهره برداری از زنان روسپی مغربی را آغاز کرده است به طوری آن ها از طریق شبکه ها و واسطه هایی به ترکیه کشانده و سپس ربوده می شوند و به این گروه در سوریه و عراق فروخته می شوند و در اینجا آن ها را به «جهاد نکاح» مجبور می کنند.

 

وی به دست داشتن شبکه های جهانی در بهره برداری از زنان روسپی مغربی در اردن و ترکیه اشاره کرد و افزود داعش زنان روسپی را اینگونه جذب می کند که ابتدا به آن ها گفته می شود قرار است از طریق ترکیه به اروپا بروند اما غافل از اینکه آن ها به اسیرانی در دست داعش تبدیل می شوند.

 

این کارشناس مغربی افزود: داعش زنان روسپی را با انگیزه های مالی و روانی مانند حقوق ماهیانه فریب می دهد و به آن ها القا می کند که با جهاد نکاح با جنگجویان این گروه، گناهانی که قبلا مرتکب شده اند بخشیده می شود.

 

گروه داعش به قربانیان خود تضمین می دهد که روزی آن ها قطع نخواهد شد و این گونه به آن ها القا می کند که با برآورده کردن تمایلات جنسی اعضای آن روزی حلال به دست می آورند.!

 

این پژوهشگر از ارتباط نزدیک بین داعش و شبکه های جهانی روسپیگری پرده برداشت به طوری که این گروه تلاش می کند ثبات روانی برای جنگجویان خود به وجود آورد.

 

براساس برآوردهای این سایت آمریکایی، تعداد زنان مغربی که به پیوستن به داعش روی آورده اند در ماههای گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته و تعداد آن ها بین 200 تا 500 نفر برآورد می شود. این درحالی است که مراکز امنیتی در شهرهای سبته و ملیله که از سوی اسپانیا اشغال شده است، شماری از زنانی را که سعی داشتند مهاجرت کنند و به داعش ملحق شوند، بازداشت کرده اند.برچسب ها :

 

"امل الصداح" همسر اسامه بن لادن فاش کرد: بالگرد حامل جسد اسامه بن لادن سرکرده سابق گروهک تروريستي القاعده در هوا منفجر شد.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری سمای فلسطين؛ "امل الصداح" همسر اسامه بن لادن که هنگام حمله به خانه‌اش با وي بود داستان واقعی را که دولت آمريکا از جهانيان پنهان کرد بر ملا کرد.
 
صداح به روزنامه "عکاظ سنتر" چاپ عربستان گفت زمانيکه به خانه يورش بردند و سربازان از بالگردها پياده شدند درگيريهای شديدی با افراد حاضر در خانه صورت گرفت. نيروهای مهاجم نيز از ارتش پاکستان و ارتش آمريکا و نيروهای ويژه مارينز بودند و تعدادشان بسيار زياد بود.
 
وی افزود اسامه بن لادن سلاحش را برای درگيريها آماده کرد و خواست از پنجره به سوی مهاجمان شليک کند اما گلوله ای به سرش اصابت کرد و در جا کشته شد.
 
همسر بن لادن گفت آمريکايی ها وارد اتاق شدند و ديدند او کشته شد و جسد را به سرعت با يک فروند بالگرد بردند و شماری از افسران مارينز نيز جسد را همراهی کردند و بالگرد به سرعت پرواز کرد اما همينکه بالگرد به هوا برخاست به همراه سرنشنيانش منفجر شد و از آن چيزی باقی  نماند و فقط اجساد تکه تکه شده بر جاي ماند. 
 
صداح گفت خبر کشته شدن اسامه بن لادن به اين شيوه را پنهان کردند زيرا باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا و کاخ سفيد به طور مستقيم اين عمليات را پيگيری مي‌کردند و منفجر شدن بالگرد باعث ترس و نگرانی آنها شد. 
 
وی افزود: آنان جسد بن لادن را مي خواستند تا به جهانيان نشان دهند و ثابت کنند که پيروز شدند به همين سبب نيز مراسم کشته شدن وی را در دريا نشان دادند و گفتند جسد بن لادن را به دريا  انداختند.


برچسب ها :

ساعت آخرالزمان تکان خورد: تا نابودی زمین فقط 3 دقیقه باقی است 

دانش > دانش‌های بنیادی - ساعت آخرالزمان، ساعتی نمادین به قدمت 67 سال است که نشان‌دهنده شدت خطرهای نابودکننده تمدن بشری است. طی 3 سال اخیر، این ساعت 2 دقیقه به نیمه‌شب نزدیک‌تر شده است.
 

مجید جویا: بولتن هیئت‌علمی و امنیتی دانشمندان اتمی با انتشار گزارش جدید خود هشدار داد که «احتمال وقوع یک فاجعه جهانی بسیار بالا است»، جز اینکه اقدام فوری صورت گیرد. این دانشمندان بر مبنای تغییرات بررسی نشده آب‌وهوایی و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای؛ برای اولین بار در سه سال گذشته زمان رسیدن به آخرالزمان را دو دقیقه دیگر به نیمه‌شب نزدیک کردند. هیئت همچنین اعلام کرد که برای اجتناب از فاجعه، اقدامات عملی باید «خیلی زود» انجام گیرند.

بیانیه کامل هیئت (پس از مشاوره با کمیته حامیان که 17 برنده جایزه نوبل نیز در آن عضویت دارند)، به‌طور آنلایندر آدرس http://thebulletin.org در دسترس همگان قرار دارد.

پاراگراف ابتدایی بیانیه هیئت به این شرح است: «در سال 2015 / 1394، تغییرات مغفول‌مانده آب‌وهوایی، نوسازی تسلیحات هسته‌ای و تعداد بی‌شمار تسلیحات موجود در زرادخانه‌های اتمی، خطرات بیش‌ازاندازه و غیرقابل‌چشم‌پوشی را پیش روی ادامه بقای بشر قرار داده و رهبران جهان نیز نتوانسته‌اند اقدامات مقتضی را در مقیاس و با سرعت لازم برای حفاظت شهروندان از فاجعه احتمالی انجام دهند. نبود رهبری سیاسی، زندگی همه افراد نوع بشر را به خطر انداخته است».

آخرین باری که ساعت آخرالزمان به جلو کشیده شد، ژانویه 2012 / دی 1390 بود که ساعت آخرالزمان از 6 دقیقه مانده به نیمه‌شب، یک دقیقه جلو کشیده شد و به 5 دقیقه قبل از نیمه‌شب رسید. از زمان ابداع ساعت آخرالزمان در سال 1947 / 1326، این ساعت نمادین تنها 18 بار تنظیم شده که از 2 دقیقه مانده به نیمه‌شب در 1953 / 1332 تا 17 دقیقه به نیمه‌شب در 1991 / 1370 متغیر بوده است. آخرین باری که ساعت آخرالزمان 3 دقیقه مانده به نیمه‌شب بود، سال 1983 / 1362 بود، زمانی‌که روابط ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی در سردترین حد خود قرار داشت.

شرح عکس: تغییرات ساعت آخرالزمان طی 67 سال گذشته. برای مشاهده نمودار در ابعاد بزرگ‌تر، اینجا را کلیک کنید.

کنت بندیکت، مدیر اجرایی هیئت دانشمندان اتمی در مراسم تغییر ساعت آخرالزمان گفت: «امروز، تغییرات مغفول‌مانده آب‌وهوایی و مسابقه تسلیحاتی اتمی ناشی از نوسازی زرادخانه‌های بزرگ، خطرات غیرقابل‌چشم‌پوشی و فوق‌العاده‌ای را برای ادامه بقای انسان به همراه داشته است؛ و رهبران جهان نیز نتوانسته‌اند اقدامات مقتضی را در مقیاس و با سرعت لازم برای حفاظت شهروندان از فاجعه احتمالی انجام دهند. نبود رهبری سیاسی، زندگی همه افراد نوع بشر را به خطر انداخته است. اعضای هیئت‌علمی و امنیتی بولتن دانشمندان اتمی بر مبنای مشاهدات خود شرایط جاری جهان را چنان ترسناک یافته‌اند که ساعت آخرالزمان را دو دقیقه دیگر به نیمه‌شب نزدیک‌تر کرده‌اند. حال این ساعت روی 3 دقیقه به نیمه‌شب تنظیم شده است».

سیوان کارتا از اعضای هیئت‌علمی و امنیتی و پژوهشگر ارشد موسسه زیست‌محیطی استکهلم، می‌گوید: «گام‌هایی که امروزه به‌عنوان واکنش‌های سیاسی به مسئله تغییرات آب‌وهوایی شدیداً برجسته می‌شوند، حتی انتظارات 5 سال پیش را برآورده نمی‌کنند و در برابر نیاز دانشمندان هیچ است. نتایج تعجب‌برانگیز نیست. اکنون نرخ جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای 50 درصد بیشتر از مقدار آن در سال 1990 / 1369 است. افزایش نرخ انتشار از سال 2000 / 1379 به این‌سو، بیشتر از مجموع سه دهه قبلی است. سرمایه‌گذاری‌ها با نرخی بیش از یک‌هزار میلیارد دلار در سال به‌سوی زیرساخت‌های سوخت فسیلی سرازیر شده‌اند و صدها میلیارد دلار دیگر نیز به‌صورت کمک‌هزینه سوخت‌های فسیلی صرف می‌شوند. ما می‌توانیم و باید این وضع را تغییر دهیم».

شارون اسکواسونی، یکی دیگر از اعضای هیئت و مدیر برنامه منع گسترش در مرکز تحقیقات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید: «از زمان پایان جنگ سرد، خوش‌بینی محتاطانه‌ای در مورد توانایی قدرت‌های اتمی برای تحت کنترل نگاه داشتن رقابت اتمی و عقب‌گرد آرام از لبه پرتگاه نابودی اتمی وجود داشت. این خوش‌بینی را مواجهه با دو روند از میان برده است: برنامه‌های نوسازی سلاح‌های هسته‌ای و توقف ماشین خلع سلاح. به‌رغم این‌که ایالات‌متحده و روسیه دیگر ده‌ها هزار سلاح هسته‌ای دوره جنگ سرد را در اختیار ندارند، روند خلع سلاح در سال‌های اخیر و حتی پیش از بحران کریمه بسیار کند شده بود. از 2009 / 1388 تا 2013 / 1392، دولت اوباما تنها 309 کلاهک هسته‌ای را نابود کرده است».

بیانیه هیئت، برداشتن گام‌های زیر را برای کاهش خطر فاجعه آخرالزمانی توصیه کرده است:

  • انجام اقداماتی که بتوانند انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه‌ای متوسط دمای زمین در مقایسه با پیش از آغاز انقلاب صنعتی در سطح کافی محدود کنند.
  •  کاهش شدید بودجه برنامه‌های نوسازی سلاح‌های هسته‌ای
  •  تجدید انرژی فرایند خلع سلاح با تمرکز روی نتایج
  •  برخورد با مسئله ضایعات هسته‌ای


برچسب ها :
نگاهی به جنگنده های نسل اول تا پنجم
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۰
در حالی که رادارهای پادرادارگریز کم کم وارد عرصه عملیات های نظامی می شوند، باید دانست که نسل رادارگریزها به پایان راه خود نرسیده است و همچنان در معادلات بین المللیِ قدرت، نقشی تعیین کننده دارد.

در این مقاله، ابتدا به معرفی نسل های اول تا ۴.۵ جنگنده ها پرداخته می شود و پس از بررسی طرح های موجود در نسل پنجم، سرنوشت این نسل با توجه به فناوری های نوظهور مورد توجه قرار می گیرد.

** نسل اول جنگنده ها
نخستین جنگنده هایی را که با کمک فناوری موتور جت ساخته شد در اصطلاح، جنگنده های نسل اول می نامیم. ساخت جنگنده های نسل اول از اواخر جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا اوایل دهه ۵۰ خورشیدی ادامه یافت. نمونه های آغازین از این هواپیماها حتی رادار هم نداشت. اما نمونه های پیشرفته تر، مجهز به یک رادار بسیار ابتدایی، مسلسل خودکار، راکت ها و بمب های معمولی بود.

ˈسرعتˈ، مزیت بزرگ نسل اول جنگنده های جت نسبت به جنگنده های ملخ دار بود. در حالی که بیشینه سرعت جنگنده های ملخ دار در جنگ جهانی دوم به ۵۰۰ یا ۶۰۰ کیلومتر در ساعت می رسید، بیشینه سرعت نسل اول جنگنده های جت چیزی بین ۸۵۰ تا ۱.۰۰۰ کیلومتر بود.

ME-۲۶۲، He-۱۶۲ ساخت آلمان نازی و ˈگلاستر میتیورˈ ساخت بریتانیا، تنها جنگنده های جت نسل اول بودند که در واپسین سال های جنگ دوم جهانی وارد خدمت شدند. پس از پایان جنگ، انگلیس، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی چندین نمونه و فرانسه یک نمونه از این جنگنده ها را تولید کرد.

از این نسل، بمب افکن های F-۸۴ در سال ۱۹۵۷ و جنگنده های ۶F-۸ در سال ۱۹۶۰ وارد خدمت در نیروی هوایی ایران شد؛ هر دوی این جنگنده ها به نیروی هوایی آمریکا در جنگ کره (۵۳ - ۱۹۵۰) کمک فراوان کرده بودند. بنابراین، چنانکه در بخش بعد خواهیم دید، در واقع، ایران جنگنده های نسل اول را زمانی خرید که وارد عصر جنگنده های نسل دوم شده بودیم. همچنین ایران در سال ۱۹۵۶ تعدادی T-۳۳ از آمریکا خریده بود، اما تی-۳۳ یک هواپیمای جت آموزشی بود که به بحث ما مربوط نمی شود.

** نسل دوم جنگنده ها
پیشرفت چشمگیر فناوری، مهمترین شاخص جنگنده های نسل دوم بود که از اواسط دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۶۰ بر آسمان ها حکم راند. با اختراع آلیاژهای آلومینیومی جدید، امکان طراحی بهتر بال و بدنه از نظر هوانوردی فراهم شد که این عامل، به هواپیماها قدرت مانور فراوان داد. توان موتورهای جت افزایش یافت و استفاده از نیروی ˈپس سوزˈ (تخلیه بنزین در دریچه موتور جت برای شتابگیری) امکان دستیابی به سرعت های فراصوت را برای جنگنده های نسل دوم به وجود آورد.

پیشرفت موتور جت در کنار طراحی های بدنه، این امکان را به آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس و کانادا داد تا جنگنده هایی با سرعت بالای ۲.۰۰۰ کیلومتر در ساعت بسازند.

در این نسل، جنگنده ها به رادارهایی مجهز شدند که تشخیص دشمن از فاصله ای دورتر از دیدِ انسان را امکان پذیر می کرد. همچنین موشک های هدایت پذیرِ هوا به هوا، کم کم به یکی از سلاح های استاندارد جنگنده ها تبدیل شد. افزون بر این، بمب هایی که با پرتوی فروسرخ یا ابزارهای دیگر هدایت می شدند، جای بمب های گرانشیِ نسل اول را که با نیروی گرانشِ زمین به هدف می خوردند ، گرفت.

آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه بیشترین گونه های این نسل را ساختند؛ هر چند هندوستان، سوئد، ایتالیا و رژیم صهیونیستی هم هرکدام یک جنگنده نسل دو طراحی کردند.

جنگنده های F-۱۰۰ تا F-۱۰۶، میراژ ۳، میگ ۱۹ و میگ ۲۱، سوخوی ۹ و سوخوی ۱۱، و... از جنگنده های معروف نسل دوم هستند.** نسل سوم جنگنده ها

نسل سوم جنگنده ها از اواسط دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۷۰ تولید می شد. اگر نسل دوم را حاصلِ پیشرفت مکانیکی هواپیماها بدانیم، باید نسل سوم را پیامدِ پیشرفت در فناوری های الکترونیکی قلمداد کنیم. نخستین سامانه های الکترونیک هوابرد ویژه آفندهای زمینی از جمله ˈسامانه اجتناب از ارتفاعاتˈ که امکان پرواز خودکار جنگنده در ارتفاع پایین را فراهم می کند، در نسل سوم به کار گرفته شد. موشک های هوا به زمین مجهز به سامانه های الکترواوپتیکال و بمب های لیزری (بمب هایی که با پرتوی لیزر هدایت می شوند) نیز برای نخستین بار در این نسل از جنگنده ها استفاده شد. دیگر سامانه های الکترونیکی، نظیر پدافند الکترونیکی (ECM) نیز در همین دوره به بخشی از استاندارد جنگنده ها تبدیل شد.

نبرد سرعت نیز همچنان ادامه یافت و ساخت SR-۷۱ در آمریکا با بیشینه سرعت ۳.۷۱۰ کیلومتر در ساعت، اوج این نبرد بود. البته نباید فراموش کرد که چنین سرعت هایی به بهای حذف بسیاری از قابلیت های جنگی هواپیما به دست می آمد؛ بعلاوه، رسیدن به بیشینه سرعت با نیروی پس سوز و هدر دادن سوختِ فراوان ممکن می شد.

جنگنده فانتوم (F-۴) احتمالا توانمندترین و یکی از محبوب ترین جنگنده های نسل سوم است. F-۵، Mig-۲۱، ۳Mig-۲، Mig-۲۵ و میراژ اف – ۱ از دیگر جنگنده های معروف این نسل به شمار می روند. در همین دوران، رژیم صهیونیستی جنگنده کفیر را تولید کرد و ژاپن و چین و سوئد هم جنگنده هایی ساختند که به نسل سوم تعلق دارد.

تفاوت عمده فانتوم (F-۴) و F-۵ در این است که اولی هواپیمایی سنگین و با توان حمل سلاح های فراوان است و از آن به عنوان بمب افکن استفاده می شود؛ در حالیکه F-۵ هواپیمایی سبک و چالاک است که البته توانایی حمل سلاح های محدودتری دارد. یک نمونه از فانتوم ها هم مجهز به ابزارهای پیشرفته تصویربرداری است و در عملیات های شناسایی به کار گرفته می شود.

همزمان با ظهور نسل سوم جنگنده ها که مصادف با خروج ارتش بریتانیا از خلیج فارس بود، سیاست تقویت نیروهای مسلح در دستور کار ایران قرار گرفت. ایران از سال ۱۹۶۸ تا اواسط دهه ۷۰، بیش از ۲۰۰ فروند از انواع فانتوم را از آمریکا خرید. عملیات های آفندیِ بزرگِ نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس، از جمله عملیات حمله به اچ – ۳، مبتنی بر کارکرد فانتوم ها بود. نیروی هوایی آمریکا نیز در جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) از این جنگنده علیه عراق استفاده کرد. F-۴ها در سال ۱۹۹۶ از نیروی هوایی ایالات متحده بازنشسته شدند.

همچنین ایران به عنوان نخستین مشتری خارجی F-۵ از سال ۱۹۶۵ تا یک دهه بعد، بیش از ۳۰۰ فروند از مدل های مختلف این جنگنده را همراه با لوازم یدکی فراوان خریداری کرد. از لوازم یدکی F-۵ بعدها در ساخت جنگنده های ایرانی استفاده شد.** نسل چهارم جنگنده ها (اواسط دهه ۷۰ تا ۲۰۰۵)

نسل چهارم جنگنده ها با این اندیشه پا به عرصه وجود گذاشت که ˈمانورپذیریˈ و ˈتجهیزات الکترونیکیˈ در نبرد هوایی مهمتر از ˈسرعتˈ است. سامانه های موسوم به ˈهدایت پرواز برقیˈ (fly-by-wire) که شامل کنترل پرواز با کمک رایانه های پیشرفته است، شاخص عمده این نسل از جنگنده ها به شمار می رود.

جنگنده رهگیر F-۱۴ را باید پیشرفته ترین جنگنده نسل چهارم دانست. این جنگنده را نیروی دریایی آمریکا برای جایگزینی فانتوم روی عرشه ناوهای هواپیمابرش سفارش داد. مزیت های اف-۱۴ به اف-۴، از جمله در طراحی آیرودینامیک تر، داشتن دو سکان عمودی در انتهای هواپیما (به جای یک سکان) و امکان حرکت بالها به عقب بود که هر سه، به مانورپذیری بیشتر اف – ۱۴ کمک می کرد. افزون بر اینها، سیستم های رایانه ای، راداری و الکترونیکی F-۱۴، جهش چشمگیری نسبت به F-۴ دارد.

F-۱۴ها افزون بر موشک های کوتاه برد AIM ۹ Sidewinder و موشک های میانبرد AIM ۷ Sparrow، مجهز به موشک های پیشرفته فینیکس هستند. فینیکس ها پس از شلیک، هدف را با سرعت ۵ ماخ تحت هر شرایطی تا زمان اصابت تعقیب می کنند. این موشک ها رکورد تعقیب تا حدود ۲۰۰ کیلومتر را هم دارند و به همین جهت، خلبانان لقب ˈfire- and-forgetˈ (شلیک کن و فراموشش کن) به آن داده اند.

ارزش فینیکس ها به ویژه در این بود که خلبان در رزم هوایی می توانست پیش از آنکه در بُردِ موشک های هواپیمای دشمن قرار گیرد، به سوی دشمن شلیک کند.

قابلیت های F-۱۴ به اندازه ای بود که آمریکا فروش آن به کشورهای خارجی (به استثنای ایران) را ممنوع کرد. ایران در سال ۱۹۷۵ بیش از ۷۰ فروند از این هواپیماها را خرید.

بخش عمده ای از بار پدافند هوایی ایران در جنگ تحمیلی بر دوش F-۱۴ها بود. البته به دلیل تحریم، گران بودن و محدودیت تعداد موشک های فینیکس، خلبانان ایرانی در شلیک این موشک ها ملاحظات فراوانی داشتند.

F-۱۶ نمونه ای دیگر از جنگنده های پیشرفته نسل چهارم است. این جنگنده اگرچه توان پدافندی F-۱۴ را ندارد، اما از این مزیت برخوردار است که می تواند مانند F-۴ (اما پیشرفته تر) به صورت بمب افکن چند منظوره عمل کند و در نبردهای آفندی هم مشارکت داشته باشد. ایران در نیمه دوم دهه هفتاد، ۱۶۰ فروند F-۱۶ سفارش داد و در اکتبر ۱۹۷۶، شمار سفارش خود را به ۳۰۰ فروند رساند تا بتواند این جنگنده ها را به تدریج جایگزین فانتوم ها کند. البته دولت موقت مهندس بازرگان این قرارداد را لغو کرد و قطعات یدکی هواپیما نیز پس داده شد.

ایران پس از جنگ تحمیلی، تعدادی هواپیمای رهگیر Mig-۲۹ از روسیه خرید که در رده جنگنده های نسل چهارم قرار می گیرد.

سوخوی ۲۷ (شوروی)، میگ – ۳۱ (شوروی)، میراژ – ۲۰۰۰ (فرانسه)، و... از دیگر جنگنده های معروف نسل چهارم هستند.** نسل ۴.۵ !

پیشرفت سخت افزاری رایانه ها در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی به پیشرفت نسل چهارم جنگنده ها کمک بسزایی کرد. افزودن سامانه پویش الکترونیکی کنشگر یا کنش پذیر (AESA / PESA)، دیجیتالی شدن سامانه های آنالوگ هوابرد در کابین خلبان و افزودن سامانه جستجو و ردگیری فروسرخ (IRST) از جمله تحولاتی است که در ساخت جنگنده های نسل چهارم در دهه ۹۰ میلادی رخ داد.

برخی این نوآوری ها را زیرِ عنوانِ نسل ۴.۵ (چهار و نیم) معرفی کرده اند. جنگنده های مدرن F-۱۸ و نیز جنگنده به روزشده F-۱۴D در این دسته می گنجند. جنگنده های Eurofighter Typhoon (ساخت انگلیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا)، داسو رافال (ساخت فرانسه)، Mig-۳۵ (روسیه)، SU-۳۵ (روسیه)، میتسوبیشی اف – ۲ (ژاپن) و... نیز با این حساب، از نسل ۴.۵ هستند.

در این سالها همچنان F-۱۴ پیشرفته ترین جنگنده پدافندی - رهگیریِ آمریکا است. این کشور در سال ۱۹۸۷، جنگنده F-۱۴ را با موتورهای تقویت شده و زیر عنوان F-۱۴B معرفی کرد و در سال ۱۹۹۱ نیز مدل F-۱۴D را با سامانه IRST، سامانه پدافندی اختلال امواج، سامانه توزیع اطلاعات تاکتیکی و چند به روزرسانی در سامانه های راداری و موشکی به نیروی هوایی خود تحویل داد.

اما این جنگنده برتر آمریکا، با همه توانمندی هایش دیگر به روزرسانی نشد و در سال ۲۰۰۶ میلادی بازنشسته شد. برخی هزینه های نگهداری اف – ۱۴ را به عنوان یکی از عوامل بازنشستگی آن عنوان می کنند. اما احتمالا دلیل اصلی کنار گذاشتن F-۱۴، چیزی نبود جز ظهور نسل تازه ای از جنگنده ها: نسل پنجم.** نسل پنجم جنگنده ها (۲۰۰۵ تا کنون)

افزایش سرعت و دقت موشک ها و پیشرفت سامانه های پدافندی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی، بدین معنا بود که کشورهای صاحب فناوری، می توانستند هر نوع جنگنده ای را در آسمانِ خود پس از شناسایی، با فشردن یک دکمه منهدم کنند. بنابراین ارتش ها به فکر ساخت جنگنده هایی افتادند که بتوانند از دید رادارهای دشمن بگریزند.

جنگنده ای را نسل پنجم می نامیم که ضمن داشتنِ همه ویژگی های نسل ۴.۵، قابلیت رادارگریزی هم داشته باشد. نسل پنجم جنگنده ها با پرواز عملیاتی F-۲۲ در سال ۲۰۰۵ پا به عرصه وجود گذاشت.

برای آشنایی با فناوریِ رادارگریزی، ابتدا باید بدانیم که رادارها چگونه کار می کنند. رادارها امواج رادیویی با بسامد بسیار زیاد را به آسمان می فرستند. اگر امواج در مسیر حرکت خود به بدنه هواپیما برخورد کنند، بسرعت به دستگار رادار بازتابیده می شوند و دستگاه می تواند وجود هواپیما و فاصله اش از ایستگاه را تشخیص دهد.

برای رادارگریز شدنِ هواپیما، طراحان از دو فناوری همزمان استفاده می کنند. نخست آنکه بدنه هواپیما را سراسر با زاویه های تیز و بدون منحنی می سازند تا وقتی دستگاهِ رادار امواج را به صورت متمایل به آسمان می تاباند، موج رادیویی در برخورد با هواپیما بازتابیده نشود و پراکند گردد.

فناوری دوم که گاه به عنوان مکمل طراحی هواپیما به کار می رود، استفاده از بدنه یا رنگ ویژه برای جذب امواج رادیویی است.

این نکته نیز شایان توجه است که ساخت هواپیمای ۱۰۰% رادارگریز با فناوری کنونی تقریبا ناممکن است؛ یعنی نمی توان مطمئن بود که یک هواپیمای رادارگریز هرگز و در هیچ شرایطی روز زمین دیده نمی شود، بلکه می توان امیدوار بود که موشک های رادارپایه (SARH) سردرگم شوند و نتوانند این جنگنده ها را ردگیری کنند.

البته فناوری رادارگریزی، فکری نبود که در سال ۲۰۰۵ به وجود آید. جنگنده F-۱۱۷ در سال ۱۹۸۱ نمونه ای پیشرفته از یک هواپیمای رادارگریز را به نمایش گذاشت. اما چون در آن زمان رایانه های شبیه ساز برای طراحی مانند امروز وجود نداشت، ظاهر هواپیما به گونه ای شد که از چابکی آن بشدت می کاست. همچنین F-۱۱۷ اصلا قابلیت های نبرد هوایی نداشت؛ بنابراین یا می بایست تنها در عملیات های عکاسی و شناسایی شرکت کند و یا اگر قرار بود برای عملیات بمباران به جایی اعزام شود، می بایست یک یا چند جنگنده رهگیر هم همراهش اعزام می شد تا در صورت شناسایی، از این غولِ بی دفاع پشتیبانی کنند!

در زیر، فهرست جنگنده های نسل پنجم که تولیدشده اند یا مراحل ساخت را سپری می کنند، آورده شده است:

۱ – جنگنده F-۲۲ (آمریکا - ۲۰۰۵)

تنها جنگنده نسل پنجم که در مرحله عملیاتی است. این جنگنده در سال ۲۰۰۵ وارد خدمت در نیروی هوایی آمریکا شد. گرانترین جنگنده جهان (هر فروند ۴۱۲ میلیون دلار) است و فروش آن به کشورهای دیگر ممنوع است.

۲ – جنگنده F-۳۵ (آمریکا – بزودی)

جنگنده ای که ساخت آن سالهاست به پایان رسیده و مراحل پرواز آزمایشی را سپری می کند. این هواپیما مدل ارزانتر و قابل فروش اف – ۲۲ است. انگلیس، هلند، نروژ، ایتالیا، ترکیه، رژیم صهیونیستی، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا پیشاپیش از تصمیم خود برای خرید این هواپیما خبر داده اند.

۳ – جنگنده سوخوی T-۵۰ (روسیه – ۲۰۱۷)

نخستین پرواز آزمایشی اش را در سال ۲۰۱۰ انجام داد و در واقع، پاسخ مسکو به جنگنده F-۲۲ است.

۴ – چجونگ J-۲۰ (چین – ۲۰۱۸)

نخستین پرواز آزمایشی اش را در سال ۲۰۱۱ انجام داد و پکن امیدوار است نمونه نهایی این جنگنده را تا سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ وارد خدمت ارتش کند.

۵ – میتسوبیشی ATD-X (ژاپن – ۲۰۲۰)

پس از ساخت F-۲۲ ژاپن نخستین کشوری بود که تقاضای خرید این هواپیما را به شرکت لاکهید مارتین داد. اما کنگره آمریکا با تصویب قانونی فروش این جنگنده به کشورهای خارجی را ممنوع کرد تا از دستیابی کشورهای دیگر به فناوری های به کار رفته در آن جلوگیری کند. پس از آن بود که توکیو جنگنده نسل پنجم خود را طراحی کرد. این جنگنده کاملا ژاپنی است و حتی موتور آن هم ساخت کشور ژاپن است.

ساخت نخستین نمونه از میتسوبیشی ATD-X ملقب به ˈشین شینˈ در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید و توکیو امیدوار است این جنگنده را تا سال ۲۰۲۰ عملیاتی کند. برخی معتقدند این جنگنده در نهایت با نام میتسوبیشی F-۳ عملیاتی خواهد شد.

۶ – جنگنده KAI-KF-X (کره جنوبی – ۲۰۲۰)

جنگنده ای است که سئول امیدوار است بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ عملیاتی کند. کره در ساخت این جنگنده از موتورهای ˈجنرال الکتریکˈ یا ˈپرات اند ویتنیˈ ساخت آمریکا استفاده خواهد کرد. کره ای ها همچنین از کمک شرکت های لاکهید و بویینگ (آمریکا)، شرکت ساب (سوئد)، صنایع هوافضای ترکیه و صنایع هوافضای اندونزی بهره مند خواهند شد.

۷ – جنگنده Sukhoi HAL FGFA (هندوستان – ۲۰۲۲)

نمونه هندیِ سوخوی T-۵۰ خواهد بود و شرکت روسی سوخوی در ساخت آن با هند همکاری خواهد کرد. نخستین نمونه از این جنگنده ساخته شده و دهلی امیدوار است آن را تا سال ۲۰۲۲ عملیاتی کند.

۸ – جنگنده TAI TFX (ترکیه – ۲۰۲۳)

ترکیه در ساخت این جنگنده از فناوری شرکت SAAB (سوئد) بهره مند خواهد شد. آنکارا همچنین برای موتور هواپیما با سه شرکت جنرال الکتریک (آمریکا)، پرات اند ویتنی (آمریکا) و رولز رویس (انگلیس) مکاتبه کرده است.

۹ – جنگنده HAL AMCA (هندوستان – ۲۰۲۵)

این جنگنده برخلاف FGFA، نمونه ای بومی و ساخت هند خواهد بود.** پایان نسل پنجم؟

چینی ها از سال ها پیش، انواعی از رادارها را برای شناسایی جنگنده های رادارگریز طراحی کرده اند. در رادارهای «پادرادارگریز» شما باید بتوانید امواجی با طول موج بلند را به فاصله های دور بفرستید و بسرعت دریافت کنید. این دقیقا برعکس کارکرد رادارهای متعارف است که از امواجی با طول موج بسیار کوتاه استفاده می کنند.

سامانه YLC-۲۰ یکی از رادارهای چینی است که مدلی از آن، تا اندازه ای قابلیت پادرادارگریزی دارد یا دستکم پکن اینطور ادعا می کند. سال گذشته نیز چینی ها از رادار DWL۰۰۲ پرده برداری کردند. این رادارِ زمینی، از قابلیت های بیشتری برخوردار است و برد آن دستکم به ۴۰۰ کیلومتر می رسد. هر دو رادار یادشده، از فناوری پویش کنش پذیر (منفعل، passive) استفاده می کنند که در آن، منبع ارسال امواج از بخش دریافت و شناساییِ امواج جدا است.

کشورهای غربی از فناوری پویش کنشگر (فعال، active) استفاده می کنند که در آن، منبع ارسال و دریافت بازتاب امواج، یکی است. آمریکا و متحدانش معتقدند فناوری پویش کنشگر از پویش کنش پذیر دقیق تر عمل می کند. بنابراین، غرب در مورد موثر بودن رادارهای پادرادارگریز چینی، ابراز تردید کرده است.

اما روز جمعه این هفته، مجله معتبر ˈپاپیولار ساینسˈ با انتشار اطلاعاتی تازه درباره جدیدترین پهپاد چینی، شگفتی ساز شد. ظاهرا این پهپاد غول پیکر که ˈعقاب آسمانیˈ نام دارد، به ۷ رادار مجهز است که رادار آسمان نمای JY-۲۶ یکی از آنهاست.

JY-۲۶ از فناوری پویش الکترونیکی کنشگر (AESA) استفاده می کند و با ارسال امواجی با طول موج بلند، به ویژه برای تشخیص هواپیماهای رادارگریز دشمن به کار می رود. بنابراین، به نظر می رسد چینی ها اکنون به فناوری پادرادارگریز کنشگر (فعال) نیز دست یافته باشند.

اکنون پرسش اساسی این است که با توجه به دستیابی چین و طبعا شماری دیگر از کشورهای جهان به فناوری هایی که شناسایی و رهگیری جنگنده های رادارگریز را ممکن می کند، آیا عمر نسل پنجم جنگنده حتی پیش از تکامل به پایان نرسیده است؟

واقعیت این است که اگر عمر جنگنده های نسل پنجم به پایان رسیده بود، روسیه، ژاپن، هند، کره جنوبی و بسیاری دیگر از کشورهای قدرتمند، از جمله ایران، میلیاردها دلار برای طراحی و توسعه رادارگریزهای بومی خرج نمی کردند.

امروز فناوری های پادرادارگریز، ابزاری برای بازدارندگی در دست کشورهای صاحب صنعت است؛ بدین معنی که مثلا پکن با در دست داشتن سامانه های DWL۰۰۲ یا JY-۲۶، آمریکا را برحذر می دارد که برای ورود به حریم چین، زیاد روی اف-۲۲ ها یا اف – ۳۵ هایش حساب نکند. اما نه چین و نه هیچ کشور دیگری، فناوری های پادرادارگریزی خود را به کشورهای جهان نمی فروشند. بنابراین، جنگنده های رادارگریز نسل پنجم، همچنان ابزار قدرت در رویارویی با کشورهایی خواهند بود که صاحب صنعت و فناوری پیشرفته نیستند.


برچسب ها :
شهادت سردار سپاه در عراق (+عکس)سیدرضا حسینی مقدم، روز گذشته شنبه ۱۸ بهمن‌ماه در جریان مقابله با تروریست‌های داعش در شهر سامرا به شهادت رسید.

به گزارش دفاع پرس، "سید رضا حسینی" مقدم از مدافعان حرم امامین عسکریین روز  شنبه 18 بهمن ماه در شهر سامرا به شهادت رسید.

این شهید در مقابله با تروریست های تکفیری داعش در شهر سامرا و در جوار مرقد مطهر امامین عسکریین به سوی یاران شهیدش پرکشید.

پیش از این نیز شهدایی همچون سردار "حمید تقوی" در مبارزه با نیروهای تکفیری در شهر سامرا توسط تک تیراندازهای داعش به شهادت رسیده بودند.

شهادت سردار سپاه در عراق (+عکس)


برچسب ها :
انگلیسی‌ها اصرار دارند تجهیزاتی را بدون نظارت بازرسان جمهوری اسلامی ایران وارد سفارتشان در تهران کنند، اصرار بر مخفی‌کاری روباه با توجه به سبقه تاریخی منفی آنها باعث گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها و کارشناسان مختلف، درباره این عمل انگلیسی‌ها شده است.
گروه سیاسی مشرق - موضوع بازگشایی سفارت انگلیس در تهران از جمله مواردی است که با کش و قوس‌ها فراوانی روبرو بوده است . پس از بسته شدن سفارت این کشور طی وقایعی که در آذر سال 1390 اتفاق افتاد، مساله بازگشایی سفارت این کشور مراحل مختلفی را طی کرده است.ط

 پس از اینکه جک استراو در صدر هیئتی به ایران سفر کرد، موضوع بازگشایی سفارت انگلیس در تهران قوت گرفت. دیدار رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر انگلیس که پس از سال‌ها در این سطح انجام می‌شد، ناظران سیاسی را بیشتر به بهبود روابط دو کشور امیدوار کرد اما پس از آنکه دیوید کامرون سخنان تندی را علیه کشورمان در صحن سازمان ملل ابراز داشت، موضوع بازگشایی سفارت کشورش در تهران بازهم به محاق رفت. با وجود اتخاذ سیاست تنش زدایی توسط وزارت خارجه کشورمان هنوز هم روابط دیپلماتیک میان ایران و انگلیس در نازلترین سطح قرار دارد.

اصرار انگلیس برای انتقال مخفی تجهیزات به سفارت برای چیست؟ / / آماده انتشاراما بنابر آنچه طرفین بیان داشته اند، مشکل فنی قفل دیگری به سفارتخانه این کشور قبل از بازگشایی زده است که مدتی است ادامه دارد. 
در همین رابطه فلیپ هاموند، وزیرخارجه این کشور در اوایل آذرماه سال‌جاری مدعی شد که تلاش‌ها برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران به دلیل موافقت نکردن دولت ایران با ورود تجهیزات رایانه‌ای مورد نیاز سفارت، با مانع روبه‌رو شده است. اما امساله دیگری در میان است و تجهیزاتی که انگلیسی‌ها مصر هستند به سفارت خود وارد کنند در دو کانتیر قرار دارد که آنان اجازه بازرسی را به ایران برای ورود این محموله به سفارت خانه شان نمی‌دهند.

بنابر گزارش فایننشال تایمز مقامات انگلیس گفته‌اند درخواست ایران برای بازرسی محموله های حامل لوازم مورد نیاز برای تجهیز مجدد سفارت انگلیس در تهران، قابل قبول نیست، چون این کانتینرها حامل تجهیزات ارتباطی بسیار حساس هستند که برای حفظ امنیت این سفارتخانه ضرورت دارند. 

پاسخ ایران در این زمینه نیز تاکنون مشخص بوده است. در این رابطه عباسعلی منصوری رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفته است: «انتقال تجهیزات مربوط به سفارت‌ها باید بر اساس کنوانسیون وین باشد و کشورها نمی‌توانند هرگونه وسیله و دستگاهی را به کشور دیگری وارد کنند و قطعاً انگلستان برای ایران هیچ تفاوتی با دیگر کشورها ندارد.» 

موضوع قابل توجه در این زمینه مطالبه غیر قانونی انگلیس برای نوسازی تجهیزات سفارت این کشور است. گرچه هر سفارتخانه‌ای می تواند به حد مطلوب اطلاعاتی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و ... کشورهای میزبان خود کسب و به کشور خود ارسال کند اما انگلیسی‌ها به بهانه از بین رفتن تجهیزات گذشته خود سعی دارند سیستم مخابراتی و ارتباطی در سفارت خود بنا کنند که خارج از عرف دیپلماتیک و تجهیزات معمول در هر کشوری است.

این درحالی است که سفارت انگلیس در زمان فتنه 88 از هر وسیله ممکن برای یاری دهی فتنه گران استفاده کرد و بعضا بسیاری از اخبار دروغی که توسط رسانه‌های بیگانه از جمله بی بی سی فارسی در این دوران از اوضاع ایران منتشر شد توسط عناصر سفارت این کشور و تجهیزاتی که آنان در اختیار فتنه گران قرار دادند از جمله موبایل‌هایی که خارج از سیستم مخابرات کشورمان فعال بودند، مخابره می شد. 

بازگشایی سفارت انگلیس و بر قراری روابط در عمل موضوع منفی نیست اما مسئولان سفارت انگلیس مطرح کرده اند که با بازگشایی این سفارت امور کنسولی که وظیفه هر سفارتخانه ای است از جمله صدور ویزا و ... در این سفارتخانه انجام نخواهد شد و این مساله، این سئوال را بوجود می آورد که پس با سطح نازل روابط اقتصادی و سیاسی این سفارتخانه به چه منظور بازگ